Jak w każdym procesie karnym, także w tym dotyczącym piractwa komputerowego rolą oskarżyciela jest udowodnienie popełnienia przestępstwa. Nie musi on jednak przedstawiać konkretnie, od kogo kupiono, czy skąd ściągnięto nielegalną kopię.
Samo jej posiadanie jest bowiem wystarczającym dowodem na popełnienie przestępstwa z art. 278 par. 2 kodeksu karnego, który zrównuje uzyskanie programu bez zgody osoby uprawnionej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z kradzieżą.
Aby bronić się przed takimi zarzutami, podejrzany musi udowodnić niewinność, a więc potwierdzić legalność oprogramowania. Można to zrobić pokazując oryginalny nośnik (np. płytę CD czy DVD), oryginalną licencję, instrukcję, fakturę, rachunek, paragon, pudełko po programie, certyfikat autentyczności (np. w postaci naklejki), dowód rejestracji czy klucz sprzętowy.