Autor oprogramowania nie może sprzeciwiać się odsprzedaży licencji, która umożliwia korzystanie z jego programu pobranego z internetu. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego, objętej licencją, zostaje bowiem wyczerpane wraz z pierwszą sprzedażą.
Dzieje się tak również w przypadku rozpowszechniania przez właściciela praw autorskich przez umożliwienie pobierania kopii z jego stron internetowych – orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

Z internetu