Obowiązują już zmiany w prawie pracy, które dotyczą wypowiadania umów o pracę, funduszy świadczeń socjalnych i regulaminów pracy. O tych zmianach mówi Anna Gwiazda, szefowa Departamentu Prawa Pracy w Kochański Zięba i Partnerzy, a także partner w tej kancelarii prawniczej.