Ograniczenia sprzedaży w niedziele popiera resort pracy. Ale wskazuje na konieczność poprawienia obywatelskiego projektu w tej sprawie.
Jutro Rada Dialogu Społecznego rozpoczyna konsultacje obywatelskiego projektu ograniczającego handel w niedziele. Dyskusja w zespole prawa pracy może być gorąca, bo propozycje przygotowane przez NSZZ „Solidarność” negatywnie oceniają organizacje pracodawców. Nie jest im przychylne także OPZZ. Mimo to wprowadzenie ograniczeń wydaje się coraz bardziej pewne. Obywatelski projekt zyskał bowiem oficjalnie najsilniejszego sojusznika – rząd. Wszystko wskazuje, że w trakcie trwającego właśnie posiedzenia posłowie skierują go do dalszych prac w sejmowej komisji.
Jest zgoda