Żona prowadzi zakład gastronomiczny. Zgłosiło się do niej kilku żaków, którzy chcą pracować jako kelnerzy. Przekonują, że nie będzie musiała za nich płacić składek do ZUS. Czy każdy student skorzysta z takiego zwolnienia – niepokoi się pan Zbigniew.
Prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek mają osoby posiadające status studenta, więc przede wszystkim warto sprawdzić, czy kandydaci do pracy mają ważne legitymacje studenckie. Obecnie obowiązujące dokumenty mają znaki hologramowe, więc nie trzeba się martwić o ich autentyczność. Przy czym studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia, które są zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem. Takie same uprawnienia ma kontynuujący naukę na studiach drugiego stopnia, które są zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem.
Przedsiębiorcy nie muszą także płacić daniny na rzecz ZUS, jeśli chętny do pracy studiuje na jednolitych studiach magisterskich, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Przedsiębiorca korzystający z ulgi powinien także wiedzieć, że za studenta uznaje się osobę od dnia wpisania na listę studentów do dnia ukończenia przez nią studiów lub skreślenia z listy studentów. Warto więc dopytać chętnych, czy nadal studiują, czy też może już ukończyli studia, lecz jeszcze nie oddali do dziekanatu legitymacji. Sprawa jest ważna, bowiem za dzień ukończenia studiów uważa się datę złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego. Na kierunkach lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii o zakończeniu nauki można mówić w przypadku złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu.
Podstawa prawna
Art. 6, ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.). Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). Art. 2 oraz art. 167 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572).