Większość kontrolowanych przez PIP miejsc pracy ma uchybienia dotyczące czystości i higieny. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń sanitarnych i klimatyzacji.

Inspektorzy PIP tylko podczas kontroli w tym roku stwierdzili różne nieprawidłowości w zapewnieniu przez pracodawców wymaganych warunków sanitarno -higienicznych. Najwięcej, bo 2292 kontroli ujawniło niewłaściwe lub niedostateczne wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych. Inspektorzy wydali 2837 decyzji nakazujących usunięcie ujawnionych nieprawidłowości, które dotyczyły ponad 43 tys. pracowników. Kontrole ujawniły także liczne przypadki braku pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i niewłaściwy ich stan. Nieprawidłowości w tym zakresie ujawniono podczas 1969 kontroli. Skutki nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie dotykał ok. 23 tys. pracowników

Dużym problemem jest także czystość i sprawność urządzeń klimatyzacyjnych. W tym roku inspektorzy sprawdzali podczas kontroli czy jest sprawna, czy jest czyszczona, odpowiednio konserwowana – co powinno mieć potwierdzenie w odpowiednich dokumentach.

Inspektorzy pracy podczas 236 kontroli stwierdzili różne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu wentylacji. Wydali 249 decyzji nakazujących usunięcie ujawnionych nieprawidłowości, które dotyczyły ponad 1,8 tys. pracowników.

W sumie wydane przez inspektorów środki prawne (decyzje, wnioski w wystąpieniach i polecenia) dotyczyły ok. 2,5 tys. pracowników.