System szkolnictwa wyższego nie nadąża za szybko zmieniającymi się trendami na rynku pracy. W efekcie żacy pod koniec edukacji już myślą nad zmianą zawodu.

Tak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie CodersLab. Aż 36 proc. badanych deklaruje chęć zmiany wyuczonego zawodu lub zmiany branży, argumentując to niskimi zarobkami w branży, niesatysfakcjonującymi warunkami lub mało rozwijającą pracą.

Co czwartą osobę, która nie chce zmieniać branży, powstrzymuje przed tym brak czasu na dokształcanie. Podobny odsetek deklaruje, że główną barierą jest strach przed nieznalezieniem pracy w nowym zawodzie.

Już na ostatnich latach studiów, studenci planują się dokształcać. Prawie wszyscy, którzy chcą zmienić zawód byliby gotowi dokształcać się. Przeciętnie mogliby na to wydać prawie 4,6 tyś zł oraz poświęcić na to 21 godzin tygodniowo.

2/3 osób, które chce się przebranżowić mogłoby spędzić kilka/kilkanaście tygodni na intensywnym kursie doszkalającym aby przygotować się do nowego zawodu, a połowa byłaby skłonna poszerzyć kwalifikacje o kompetencje związane z programowaniem.

Najbardziej znaną formą poszerzania kompetencji zawodowych są studia podyplomowe. W dalszej kolejności wymieniane były staże/praktyki lub kursy zawodowe.

Bardzo wysoki odsetek ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć zmiany zawodu, świadczy o tym, jak dalece oczekiwania osób planujących swoją edukację i karierę albo wchodzących na rynek pracy rozmijają się z oczekiwaniami tego rynku. Co innego, gdy wybiera się kierunek studiów, którym autentycznie się pasjonuje, a co innego gdy idzie się na dany kierunek studiów niejako z obowiązku wobec rodziców bądź w wyniku podpowiedzi znajomych – mówi Leszek Wolany z Coders Lab.

Według badanych najważniejsze umiejętności, które nabywa się poza studiami a są cenione przez pracodawców, tzw. kompetencje miękkie to organizacja czasu, planowanie zadań oraz umiejętności związane ze współpracą z innymi pracownikami.

Natomiast najbardziej cenione przez pracodawców kompetencje twarde to znajomość języków obcych oraz specjalistyczna wiedza. 82% badanych uważa umiejętność programowania za ważną.

Badani uważają, że branżą zdecydowanie najbardziej rozwojową jest IT – rozwój oprogramowania. Dalsze pozycje w rankingu zajęły Bankowość oraz Badania i rozwój.