Z danych Work Service wynika, że ograniczenie zasiłków socjalnych dla imigrantów z Unii Europejskiej zniechęci do wyjazdu za granicę co 5 potencjalnego, polskiego emigranta. Zmiany związane z Brexit wpłyną na europejski rynek pracy i odbiją się na unijnej gospodarce. OECD podaje, że jeśli Wielka Brytania wystąpi z UE do 2020 r., jej PKB spadnie o ponad 3 proc., a do 2030 r. nawet o proc.

23 proc. Polaków rozważających emigrację zarobkową zrezygnuje z wyjazdu za pracą jeśli dojdzie do ograniczenia zasiłków socjalnych w krajach Unii Europejskiej - wynika z danych Work Service. Jednocześnie więcej kobiet (28 proc.), niż mężczyzn (19 proc.) planuje pozostać w kraju w tych okolicznościach. Wypracowany przez UE i brytyjski rząd kompromis zakłada ograniczenie zasiłków dla imigrantów z krajów unii przez okres 7 lat oraz wprowadzenie okresu przejściowego do 2020 r. w sprawie ograniczenia zasiłków pobieranych na dzieci mieszkające poza granicami Wielkiej Brytanii.

Obecnie w Wielkiej Brytanii mieszka i pracuje 850 tys. Polaków. Skutki Brexitu odbiją się nie tylko na rodowitych mieszkańcach wysp, ale także na wszystkich imigrantach tam przebywających. Skala zmian zależeć będzie od tego jaki model polityki migracyjnej przyjmie Zjednoczone Królestwo. Z naszych badań wynika, że już teraz coraz więcej Polaków jako kraj emigracji wskazuje Niemcy, a zainteresowanie Wielką Brytanią spada. Od sierpnia 2015 r. odsetek wskazań na ten kierunek wyjazdu spadł o 12 pp. i ten trend, po ewentualnym opuszczeniu Unii Europejskiej, może się pogłębiać - mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A. Jednocześnie trudniej będzie o pracę, do której swobodny dostęp będą mieli jedynie Anglicy. Polacy bez paszportu Zjednoczonego Królestwa będą musieli starać się o zezwolenie na pracę. Trudniejsze może być również prowadzenie własnej działalności gospodarczej – dodaje Inglot.

Reklama

Brytyjski rynek pracy jest otwarty dla Polaków od 2004 r. Od tego czasu Wielka Brytania traktuje wszystkich obywateli państw unijnych tak jak obywateli własnego kraju, dlatego mogą oni korzystać ze wszystkich przywilejów, które przysługują mieszkańcom wysp. Jeżeli wystąpi z Unii Europejskiej, to będzie samodzielnie decydować o tym, jak traktować imigrantów.

Skutki Brexit dla brytyjskiej gospodarki

OECD podaje, że w dłuższej perspektywie Brexit odbije się znacząco na kapitale Wielkiej Brytanii – nastąpi spadek imigracji, a więc i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zaobserwować będzie można również zmniejszenie wydajności na rynku pracy. Zmiany znajdą swoje odzwierciedlenie w PKB Wielkiej Brytanii - jeśli Anglia wystąpi z UE to do 2020 r. PKB spadnie o ponad 3 proc., a do 2030 r. o 5 proc. To oznacza wzrost kosztów o ponad 3 tys. funtów na gospodarstwo domowe.

Brexit wpłynie bezpośrednio na brytyjskie dane gospodarcze, ale może również zahamować wzrost gospodarczy innych europejskich gospodarek. Jest to szczególnie prawdopodobne w perspektywie krótkoterminowej, w związku z powstałym w ten sposób podwyższonym stanem niepewności co do przyszłości Europy – podsumowuje Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.