W rezultacie tego indeks WIG-Banki na koniec 2015 roku był niższy o 23,5 proc. w stosunku do roku 2014, a ceny akcji wszystkich banków notowanych na GPW spadły od 15 do 73 proc.

Z przeprowadzonego badania wynagrodzeń członków zarządów banków notowanych na GPW w 2015 roku wynika, iż powyższe wydarzenia nie wpłynęły w znaczący sposób na wynagrodzenia top menedżerów. Mediana rocznych wynagrodzeń wypłaconych członkom zarządów banków notowanych na GPW wyniosła 1 808 355 PLN. W porównaniu do 2014 roku ich wynagrodzenia wzrosły o 4 proc. Połowa menedżerów otrzymała pensje w przedziale od 1 305 000 PLN do 2 296 000 PLN.

Wykres poniżej przedstawia rozkład wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW w 2015 roku. Tylko 8 menedżerów (12% badanej próby) zarobiło w 2015 roku mniej niż 1 mln PLN. Najliczniejszą grupę – 50 osób stanowili menedżerowie, których wynagrodzenie mieściło się w przedziale od 1 mln PLN do 2,5 mln PLN. Najmniej liczną grupę, stanowiły osoby z roczną płacą powyżej 3 mln PLN.

Źródło: Wynagrodzenia.pl