Koszty wynajmumieszkania przewyższają możliwości finansowe wielu Polaków. Kilka tysięcy złotych miesięcznie to często kwota zaporowa. Wykonując niektóre zawody można jednak liczyć na darmowe lub bardzo tanie służbowe mieszkanie. Mogą o tym pomarzyć jednak tylko nieliczni.

Kto może liczyć na darmowe mieszkanie?

Naprawdę tylko nieliczni. Mowa tutaj o pracownikach służb. O służbowe mieszkania mogą się ubiegać zatrudnieni w wojsku, policji, straży granicznej i straży leśnej.

Wojsko

Żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej, albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Według informacji podawanych przez Agencję Mienia Wojskowego zakwaterowanie żołnierza (na jego wniosek) jest realizowane w jednej z następujących form:

– przydziału kwatery lub innego lokalu mieszkalnego
– przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej
– wypłaty świadczenia mieszkaniowego

Żołnierz może też otrzymać miejsce w internacie lub kwaterze internatowej bądź otrzymać świadczenie mieszkaniowe. Kwota takiego świadczenia jest zależna od konkretnego garnizonu i waha się pomiędzy 450 a 1500 zł miesięcznie.Policja

Policjantowi, podobnie jak żołnierzowi, przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę. Ewentualnie w miejscowości pobliskiej, uwzględniając też członków jego rodziny.

Policjant może liczyć również na pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Jest też opcja równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Wynosi on 4.75 zł dziennie lub 9.50 zł dziennie, w zależności od statusu rodzinnego. W związku z tym, policjant miesięcznie otrzyma 142.50 zł lub 285 zł.

Leśnicy

Pracownicy Lasów Państwowych, którzy należą do Służby Leśnej. To kolejna grupa zawodowa, która może liczyć na darmowe mieszkanie. Warunkiem jest zatrudnienie na stanowisku leśniczego lub nadleśniczego.

Jest to część systemu benefitów związanych z pracą w sektorze leśnictwa, który ma na celu zapewnienie im odpowiednich warunków do życia i pracy, zwłaszcza w przypadku konieczności szybkiego reagowania na potrzeby lasu i ochrony przyrody. Mieszkania służbowe są przyznawane na podstawie przepisów wewnętrznych i regulaminów obowiązujących w danym regionie lub instytucji.

Straż Graniczna

Szansę na darmowe lokum mają też niektórzy funkcjonariusze Straży Granicznej. Można się też ubiegać o świadczenie pieniężne, w przypadku braku dostępnego lokalu. Jak informuje bankier.pl, stawka wynosi między 238 a 450 zł miesięcznie.