Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podpisał dziś (16 maja 2016 r.) decyzję w sprawie zniesienia w 2016 r. limitu awansowego. Podpisany przez szefa MON dokument dotyczy żołnierzy pełniących służbę w korpusie oficerów młodszych, podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych.Na podstawie podpisanej dziś decyzji, z dniem 15 sierpnia 2016 r., będą mogli być awansowani żołnierze, którzy spełnią warunki do mianowania, określone w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i którzy na dzień 15 sierpnia 2016 r. będą mogli wykazać:

- oficerowie młodsi – co najmniej 3 lata zajmowania stanowiska w posiadanym stopniu wojskowym;

- podoficerowie zawodowi - co najmniej 3 lata zajmowania stanowiska w posiadanym stopniu wojskowym;

- szeregowi zawodowi - co najmniej 5 lat zajmowania stanowiska w posiadanym stopniu wojskowym.