Wiara jest podstawą postawy moralnej. Rozumiemy to w ten sposób, że w wojsku muszą obowiązywać główne zasady dekalogu chrześcijańskiego. Przy czym ateista, jeżeli jest uczciwy i dochowuje zasad moralnych, też zrobi karierę w armii - mówi w wywiadzie dla DGP prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

Akademia Sztuki Wojennej ma zastąpić Akademię Obrony Narodowej. Po co ta zmiana?

Chcemy lepiej dostosować uczelnie do potrzeb wojska. Dodatkowo powstają nowe wyzwania. Sytuacja związana z naszym bezpieczeństwem jest bardzo dynamiczna i zmienna. Uczelnia musi w sposób szybki i elastyczny dopasować się do tych potrzeb. W tym celu będziemy tworzyć ośrodki analityczne, a także rozwijać bazę ekspercką i naukową. Drugim ważnym elementem zmian jest to, że chcemy wprowadzić tę uczelnie w ścieżkę awansu oficerów. W tym celu zamierzamy przywrócić oficera dyplomowanego. Warto też zwrócić uwagę na to, że jest to uczelnia wojskowa, w której nie ma ani jednego wojskowego studenta. Posiada tylko kursantów, którzy szkolą się od tygodnia do kilku miesięcy i to wszystko. To właśnie oni wystąpili do nas, aby przedłużyć im te kursy tak, aby mogli liczyć na tytuł oficera dyplomowanego. A to będzie dopiero wprowadzone wraz z utworzeniem Akademii Sztuk Wojennej.