Osoby, które nie ukończyły 30 lat i nie mają pracy dwukrotnie rzadziej otrzymują świadczenia z Urzędu Pracy – wynika ze statystyk MRPiPS.

.