Od początku tego roku lekarze mogą wystawiać pacjentom elektroniczne zwolnienia chorobowe. Trochę mnie to niepokoi, ponieważ nie ufam systemom informatycznym i obawiam się, czy L4 na pewno trafi tą drogą do mojego pracodawcy. Czy mogę poprosić doktora, by zamiast e-zwolnienia wystawił mi tradycyjny, papierowy dokument – pyta pani Marianna.
Rzeczywiście, od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Na razie jest to rozwiązanie fakultatywne, ponieważ do 31 grudnia 2017 r. trwa okres przejściowy. Jest to czas na dostosowanie się wszystkich podmiotów zaangażowanych w przepływ zwolnień chorobowych, a więc lekarzy i pracodawców, do wdrożenia u nich narzędzi służących do wystawiania elektronicznych dokumentów. Obecnie bowiem nie wszyscy medycy i przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zarejestrowali swoje konta użytkowników na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), która służy do przesyłania i odbierania e-ZLA.
Z perspektywy chorującego pracownika oznacza to, że idąc obecnie do lekarza, może otrzymać albo e-ZLA, albo tradycyjne papierowe zwolnienie w zależności od przygotowania informatycznego medyka i pracodawcy. Nawet jednak jeśli okaże się, że istnieją warunki techniczne do wystawienia i przesłania elektronicznego dokumentu, to lekarz co prawda sporządzi e-ZLA, ale jednocześnie pacjent może zażądać od niego wydruku z systemu teleinformatycznego wystawionego online zaświadczenia lekarskiego. Taki wydruk stanowi odwzorowanie dokumentu elektronicznego, a lekarz powinien go opatrzyć swoją pieczątką i własnoręcznym podpisem. Pacjent nie musi tłumaczyć, dlaczego prosi o papierowe potwierdzenie wystawienia zwolnienia. Może to więc być, jak w przypadku naszej czytelniczki, chęć posiadania na wszelki wypadek w domowym archiwum kopii dokumentu. Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku e-ZLA, jeśli pacjent nie zażąda wydruku, nie będzie miał w ręku żadnego – ani elektronicznego, ani papierowego – potwierdzenia, że zostało mu wystawione zwolnienie. E-ZLA podpisane przez lekarza trafia za pośrednictwem wspominanej platformy jedynie do ZUS-u i pracodawcy pacjenta.
Podstawa prawna
Art. 55a ust. 6 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372).