Sprawa dotyczyła mężczyzny, który brał udział w kolizji drogowej wykonując czynności służbowe. Zgłosił się do lekarza, który przepisał mu leki bólowe w związku z bólami karku. W ciągu kilku dni stan mężczyzny pogorszył się. W trakcie kolejnej wizyty powód mówił, że dolegliwości w części szyjnej nasilają się w nocy lub po jeździe samochodem, odczuwa mrowienie palców małych i obrączkowych obu rąk. Lekarz zalecił mu zabiegi fizykalne oraz otrzymał skierowanie do lekarza neurologa. Otrzymał także zwolnienie lekarskie.

W trakcie tego zwolnienia mężczyzna brał udział w meczach koszykówki. W związku z tym pracodawca rozwiązał z powodem stosunek pracy w trybie art. 52§1 pkt1 kp z powodu ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na tym wykorzystywaniu przez powoda zwolnienia lekarskiego niezgodnie z ich przeznaczeniem. Pracodawca podkreślał, że celem zwolnienia jest zawsze odzyskiwanie zdolności do pracy pracownika przebywającego na tym zwolnieniu. Jego zdaniem w osiągnięciu tego celu przeszkadza aktywność fizyczna.

Podczas procesu powód zeznał, że w trakcie wizyty poinformował lekarza, że gra czynnie w koszykówkę i neurolog powiedział, iż wskazany jest ruch, ale nie mogą to być sporty walki. Dodatkowo powód od szkoły podstawowej uprawia sport, jest aktywny fizycznie, był zawodnikiem grającym w klubie, a ostatnio jest czynnym zawodnikiem jednego z zespołów Amatorskiej Ligi Koszykówki.

Sąd orzekł, że faktycznie istotą zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie zdrowia, a tym samym zdolności do wykonywania pracy. Powstrzymywanie się od wykonywania pracy oznacza nie tylko zakaz wykonywania pracy zarobkowej, ale te wszelkiej aktywności , która może opóźnić powrót do pełnej sprawności. Jednakże, zdaniem sądu w sposób nieuprawniony pozwany pracodawca uznał, że w osiągnięciu celu zwolnienia od pracy powodowi przeszkadzała jego aktywność fizyczna, która utrudniała proces leczenia i rekonwalescencji.

Zdaniem biegłego, aktywność ruchowa powoda w okresie zwolnienia lekarskiego stanowiła ważny, a wręcz zasadniczy element pourazowej rehabilitacji ruchowej przywracającej sprawność czynnościową.

Zdaniem sądu fakt uprawiania przez powoda sportu w okresie gdy on przebywał na zwolnieniu lekarskim, w absolutnie żaden negatywny sposób nie wpłynął na proces zdrowienia powoda.

Wyrok sądu Rejonowego w Puławach IV Wydział Pracy Sygn. akt IV P 96/15