Rząd zaczyna walkę z patologiami. Możliwe jest jednolite oskładkowanie zleceń, a przesądzone – nowe ograniczenia w wypożyczaniu pracowników agencji zatrudnienia.
W ciągu miesiąca rząd przygotuje ostateczną wersję projektu zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Do tego czasu partnerzy społeczni mogą jeszcze przedstawiać propozycje konkretnych rozwiązań.
– Jeśli zostaną uzgodnione przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, znajdą się w projekcie – zadeklarował Stanisław Szwed, wiceminister pracy i polityki społecznej.