Stosowaniem weksli w stosunkach pracy zajmie się Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie wystosowane pismo ze Strasburga z zapytaniem o działania, jakie nasz rząd podjął lub ma zamiar podjąć w sprawie wykorzystywania takiego zabezpieczenia przez pracodawców.
To skutek dwóch petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego przez polskich pracowników. Jedną z nich złożył Krzysztof Bełus, który wraz z podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia podpisał także przedstawiony przez pracodawcę weksel in blanco (na wypadek narażenia pracodawcy na szkodę materialną do kwoty 5 tys. zł). Po zakończeniu zatrudnienia weksel miał być zwrócony, ale pracodawca nie wywiązał się z tej obietnicy. Były podwładny chciał go odzyskać na drodze sądowej, ale zatrudniający stwierdził, że go zniszczył.
– Pracodawca może domagać się od pracownika sumy określonej w wekslu lub wpisać wymaganą kwotę w wek- slu in blanco. Stosunkowo łatwo może dochodzić tych pieniędzy na drodze sądowej, a następnie egzekucyjnej. Nie musi nawet wykazywać odpowiedzialności pracownika za rzekomą szkodę i jej wysokość. Może też zbyć weksel osobie trzeciej – podkreślał podczas posiedzenia Komisji Petycji PE Krzysztof Bełus. Zwrócił także uwagę, że bardzo często ze względu na obawę wykorzystania weksla przez pracodawcę podwładni godzą się na nieprzestrzeganie warunków zatrudnienia.