Zaangażowanie pracowników to niezwykle istotny, ludzki aspekt prowadzenia firmy, który decyduje o jej sukcesie, niezależnie od branży. Skuteczne zarządzanie, wysoka wydajność i świetne wyniki — to wszystko zasługa zmotywowanych, zaangażowanych i po prostu szczęśliwych pracowników. Z najnowszych badań wynikają jednak niepokojące wnioski – poziom zaangażowania pracowników regularnie słabnie.

Z ostatnich publikacji na ten temat wyłania się nieciekawy obraz. Badanie „State of the Global Workplace” przeprowadzone przez Instytut Gallupa pokazuje, że tylko 13% pracowników angażuje się w swoją pracę. Podobne dane na temat zaangażowania pracowników zawiera raport „The Quantum Workplace 2015”. Wynika z niego, że 31,4% pracowników jest niezaangażowanych – 24,3% „tylko wykonuje” swoją pracę, a 7,1% jest w nią w ogóle niezaangażowanych. Co więcej, wraz ze spadkiem zaangażowania, wzrasta poziom stresu wśród pracowników – raport ADP „Okiem europejskich pracowników 2015/16” wskazuje, że obecnie stresu w pracy regularnie doświadcza aż 44% pracowników.

– Zaangażowanie pracownika to czynnik podstawowy dla zachowania i promocji firmy oraz dla osiągania przez nią odpowiednich wyników. Firmy, które nie podążają w kierunku stworzenia zdecentralizowanego, opartego na współpracy, zaangażowaniu i odpowiedzialności społecznej miejsca pracy, ryzykują poważnym spadkiem zysków i spadkiem atrakcyjności marki – twierdzi Leon Vergnes, Senior Vice President / General Manager EMEA, ADP ES International.

Wpływ zaangażowania pracowników na sukces firmy i osiągane przez nią wyniki finansowe doskonale ukazują również niezależne analizy, przeprowadzone przez badaczy z całego świata. Instytutu Gallupa wskazał, że firmy należące do czołówki rankingu pod względem zaangażowania pracowników osiągnęły lepsze wyniki niż firmy z końcówki zestawienia. Oceny klientów były lepsze o 10%, rentowność o 22%, a wydajność o 21%. Z kolei, gigant sprzedaży detalicznej firma Best Buy podała, że wzrost zaangażowania pracowników w jednym ze sklepów jej sieci o 0,1%, przełożył się na wzrost rocznych przychodów o ponad 100 tys. dolarów.

• Tylko 13% pracowników angażuje się w swoją pracę
• 44% pracowników regularnie doświadcza stresu w pracy
• Firmy potrafiące zbudować wysoki poziom zaangażowania pracowników osiągają lepsze wyniki niż konkurenci – o 10% pod względem oceny klientów, o 22% pod względem rentowności i o 21% pod względem wydajności
• Głównym czynnikiem budującym zaangażowanie pracowników jest odpowiednia równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym


– Nie chodzi jednak tylko o koszty i zyski. Chodzi o wykorzystanie najnowszych technologii i innowacji w celu polepszenia równowagi między życiem prywatnym a pracą, zarówno w przypadku pracowników, jak i kadry zarządzającej. Innowacje obejmują rozwiązania mobilne i narzędzia do samodzielnej obsługi, które odgrywają coraz ważniejszą rolę w świadczeniu usług HR. Narzędzia zmniejszają obowiązki administracyjne, dzięki czemu pracownicy mogą skoncentrować się na tym, co robią najlepiej i przyczynić się do sukcesu organizacji – dodaje Leon Vergnes.

Jednak cały czas w wielu organizacjach występują bariery, które skutecznie uniemożliwiają stworzenie środowiska pracy kreującego zaangażowanie pracowników. W badaniu „Okiem europejskich pracowników 2015/16”, zrealizowanym przez ADP, jako główne bariery wskazano m.in. stabilność zatrudnienia, ograniczanie możliwości rozwoju kariery, niskie płace oraz brak wiedzy dotyczącej przyszłości firmy i kierunku, w którym ona zmierza.

– Wyniki naszego badania uwypuklają obszary, w których pracodawcy muszą w największym stopniu zadziałać, aby zwiększyć zaangażowanie swoich pracowników. Co istotne, działy HR dysponują odpowiednimi narzędziami, aby ten cel zrealizować. Regularne motywowanie pracowników i informowanie ich o strategicznych działaniach firmy czy pakiety wynagrodzeń pozafinansowych, to tylko niektóre z dostępnych metod zwiększania zaangażowania pracowników. Warto podkreślić, że szczególnie w przypadku pokolenia Y, na znaczeniu zyskują obecnie pozafinansowe aspekty pracy. Millenialsi lubią otrzymywać pochwały za wykonaną pracę i są bardziej zainteresowani gromadzeniem ciekawych doświadczeń niż typową karierą zawodową. Dlatego niezwykle istotne jest umiejętne zbudowanie wysokiego poziomu ich zaangażowania, który przełoży się na sukces firmy – podkreśla Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju w ADP Polska.

Źródło: ADP Polska