150 tys. funkcjonariuszy podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzyma wyższe uposażenia – z wyrównaniem od 1 stycznia. Wczoraj rząd przyjął cztery rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy.
W tegorocznym budżecie dla policji przeznaczono dodatkowe 269,2 mln zł na uposażenia. Pieniądze pozwolą na zwiększenie dotychczasowej przeciętnej pensji funkcjonariuszy o 202 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej – o 219 zł). Obecnie policjanci zarabiają średnio 4372 zł, po zmianach przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4591 zł. Rozporządzenie zwiększy w tej formacji wielokrotność kwoty bazowej (tzw. mnożnik) z 2,87 do 3,01.
Więcej będą także zarabiać pogranicznicy. Średnie uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2016 r. wzrośnie o 203 zł (220 zł z nagrodami). Dla tej formacji przewidziano dodatkowe 40,6 mln zł. Pozwoli to na wzrost przeciętnej pensji z 4402 zł do 4622 zł. Taka zmiana jest możliwa, bowiem przyjęte przez rząd rozporządzenie dla pograniczników zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (mnożnik) z 2,89 do 3,03.
Powody do zadowolenia mają także funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. W projekcie budżetu na 2016 r. przeznaczono na pensje dla nich dodatkowe 6 mln zł. Większy budżet pozwoli na zwiększenie przeciętnego uposażenia o 210 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej – 227 zł). Obecnie funkcjonariusze BOR zarabiają średnio 4539 zł, po zmianach przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4766 zł (zwiększono mnożnik z 2,98 do 3,13).
Również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej dostaną podwyżki – średnio o 198 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej – 214 zł). Obecnie funkcjonariusze z tej formacji zarabiają średnio 4280 zł, a w 2016 r. otrzymają 4494 zł. W budżecie przeznaczono dla nich dodatkowe 83,4 mln zł. Nowe rozporządzenie zwiększa bowiem wielokrotność kwoty bazowej z 2,81 do 2,95. Podwyżki są przewidziane także dla pracowników cywilnych służb mundurowych. Ustawa budżetowa zakłada 6-proc. wzrost funduszu wynagrodzeń.
Etap legislacyjny
Przyjęty przez rząd