150 tys. funkcjonariuszy podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzyma wyższe uposażenia – z wyrównaniem od 1 stycznia. Wczoraj rząd przyjął cztery rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy.
W tegorocznym budżecie dla policji przeznaczono dodatkowe 269,2 mln zł na uposażenia. Pieniądze pozwolą na zwiększenie dotychczasowej przeciętnej pensji funkcjonariuszy o 202 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej – o 219 zł). Obecnie policjanci zarabiają średnio 4372 zł, po zmianach przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4591 zł. Rozporządzenie zwiększy w tej formacji wielokrotność kwoty bazowej (tzw. mnożnik) z 2,87 do 3,01.
Więcej będą także zarabiać pogranicznicy. Średnie uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2016 r. wzrośnie o 203 zł (220 zł z nagrodami). Dla tej formacji przewidziano dodatkowe 40,6 mln zł. Pozwoli to na wzrost przeciętnej pensji z 4402 zł do 4622 zł. Taka zmiana jest możliwa, bowiem przyjęte przez rząd rozporządzenie dla pograniczników zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (mnożnik) z 2,89 do 3,03.