Nowe przepisy, które wejdą w życie od nowego roku, upraszczają szkolenia kierowców w służbach mundurowych i w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Obecnie kierowcy samochodów uprzywilejowanych służb mundurowych i OSP przechodzą szkolenie dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi dwukrotnie - najpierw w ramach szkoleń wewnętrznych, potem w wyniku przepisów ustawy o kierujących pojazdami z 2011 roku.

Poprawione przepisy przewidują, że od nowego roku kierujący pojazdami funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz kierowcy w Ochotniczych Strażach Pożarnych nie będą mieli obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przeprowadzonego przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

W uzasadnieniu noweli zaznaczono, że celem ustawy z 2011 r. była troska o bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz minimalizacja korupcji i nierzetelnych szkoleń, jednak w efekcie system ten okazał się nie tylko kosztowny - nie gwarantuje też (w przypadku służb mundurowych i OSP) lepszych wyników od już istniejących.

Nowe przepisy wejdą w życie 4 stycznia 2016 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1327)