Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji szczególnie wyróżniający się funkcjonariusze Policji i pozostałych służb mundurowych podległych MSWiA niższego szczebla, otrzymają specjalne nagrody pieniężne w kwocie 2,5 tys. zł każda. Dodatkowe pieniądze otrzymają funkcjonariusze, którzy m.in. wykazali się działaniami wymagającymi ponadprzeciętnej odwagi lub poza służbą przyczynili się do kreowania pozytywnego wizerunku swoich formacji.
Reklama

Nagrody finansowe to efekt zapowiedzi wiceministra Jarosława Zielińskiego, który 27 listopada poinformował, że do końca roku zostaną one przyznane funkcjonariuszom niższego szczebla. Mają one trafić szczególnie do tych, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych.

- Chcemy dać sygnał, że dobrą, pełną poświęcenia służbę, zwłaszcza tę, która jest wykonywana najbliżej zdarzeń i jest niebezpieczna, będziemy nagradzać – mówił w zeszłym tygodniu Sekretarz Stanu MSWiA.

Komendanci Główni Policji, PSP, SG oraz Szef BOR zostali zobowiązani do przekazania Ministerstwu do 14 grudnia imiennej listy funkcjonariuszy proponowanych do wyróżnienia nagrodami. Nowością jest, że wśród propozycji mogą znaleźć się także wnioski złożone przez samorządy terytorialne, grupy obywateli lub organizacje pozarządowe.