Dlaczego warto sprawdzać opinie o pracodawcach? Ponad 30 proc. osób, które nie zrobiło tego przed przyjęciem propozycji zatrudnienia, dziś żałuje swojej decyzji i najchętniej znów zmieniłoby szefa. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez GoWork.pl im bardziej świadomy wybór pracy, tym mniej rozczarowań.

Największy w Polsce portal opinii o pracodawcach GoWork.pl, w pierwszej połowie listopada przeprowadził badanie wśród osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmieniły pracę. Poziom swojego zadowolenia oceniło ponad 3,7 tys. respondentów. Ankietowani przyznali, że zmiana pracodawcy, choć zawsze niesie za sobą wielkie nadzieje na lepszą przyszłość, nie zawsze okazuje się być strzałem w dziesiątkę. Jedynie co piąty ankietowany stwierdził, że nowa praca spełnia wszystkie jego oczekiwania. Dla niemal 30 proc. osób zmieniających pracodawcę, nowa rzeczywistość okazała się tak wielkim rozczarowaniem, że żałują swojej decyzji i deklarują chęć kolejnej zmiany. Kolejne 25 proc. przyznaje zaproponowane warunki ostatecznie okazały się być zupełnie inne niż te oferowane na początku.

– Ponad 60 proc. ankietowanych przyznało jednocześnie, że przed podpisaniem umowy, sprawdzało opinie o pracodawcy. Zbadaliśmy więc, jak ten fakt wpłynął na ocenę podjętej decyzji – mówi Kamila Małocha, przedstawicielka GoWork.pl.

Reklama

Jak się okazuje, świadomi kandydaci, którzy przed przyjęciem danej oferty, lub nawet przed wysłaniem CV dokładnie sprawdzają firmę – jaka jest jej pozycja na rynku, na jakie warunki mogą liczyć, jak wypowiadają się o niej byli i obecni pracownicy – rzadziej wykazują niezadowolenie z warunków jakie ostatecznie zostały im przedstawione. 28,5 proc z nich zaproponowano dokładnie takie warunki jakich kandydat oczekiwał, 24,3 proc. przyznaje, że musiało pójść na pewne ustępstwa, ale mimo to jest zadowolona z decyzji o podjęciu pracy w obecnej firmie. Choć co piąta osoba przyznaje że jest zawiedziona nowym pracodawcą i chce zmienić firmę, wciąż współczynnik ten jest o wiele niższy niż w przypadku osób które zdecydowały się na podjęcie nowej pracy bez wcześniejszego sprawdzenia pracodawcy, wśród których niemal 35 proc. deklaruje chęć odejścia. Zaledwie 19 proc. pracowników którzy przyjęli pracę nie interesując się doniesieniami na temat nowego pracodawcy deklaruje, że umowa, którą przyszło im podpisać była zgodna z ustaleniami podczas rozmowy rekrutacyjnej.

– Bardzo wiele informacji o firmie możemy znaleźć jeszcze przed wysłaniem CV. Tylko na naszym portalu jest 2,5 mln opinii o pracodawcach. Obecni i byli pracownicy dzielą się tam informacjami dotyczącymi formy umowy, wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach, możliwości rozwoju czy atmosfery panującej w zespole. Wystarczy przeanalizować kilka wypowiedzi, by z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić czy odnajdziemy się w takiej organizacji czy nie – wyjaśnia przedstawicielka GoWork.pl.