Łamanie kodeksu pracy i nieprzestrzeganie zasad BHP - to jedne z głównych powodów niezadowolenia pracowników z miejsca pracy. Tak wynika z badania firmy Work Service. Na tego typu problemy odpowiedzią są związki zawodowe, których pozytywne efekty działania dostrzega prawie 40% pracowników.

Wśród zadowolonych z działania związków zawodowych przeważają osoby z wykształceniem zawodowym i technicznym.

Z raportu wynika poza tym, że 38% pracowników odczuwa pozytywny wpływ związków zawodowych na swoją sytuację - najbardziej osoby zamieszkałe w województwach mazowieckim, łódzkim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim. Co ciekawe, to nie w tych regionach działa najwięcej związków zawodowych - podkreślają autorzy badania. Pracodawcy wskazali, że najwięcej organizacji tego typu występuje na zachodzie Polski.

W sumie związki zawodowe funkcjonują w 30% przedsiębiorstw w kraju. Im większa firma, tym częściej działają w niej tego typu organizacje.

Badanie zostało podzielone na dwie kategorie - w pierwszej ankietowano pracowników, w drugiej pracodawców. Na zlecenie Work Service przeprowadził je instytut Millward Brown S.A.

W przypadku pracowników badanie przeprowadzono na 550-osobowej próbie dorosłych pracujących Polaków, w lipcu tego roku. Drugą ankietę - wśród pracodawców - przeprowadzono w tym samym czasie, ale na próbie 300-osobowej.