Firmy mogą chronić interesy na wypadek szkód z tytułu naruszenia praw pracowniczych. Ochrona obejmuje m.in. odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie. Eksperci zalecają ostrożność.
Ryzyko przyszłych roszczeń ze strony zatrudnionej osoby i długotrwałe spory przed sądami to jedne z głównych bolączek pracodawców. Dostrzegli to ubezpieczyciele. W tym miesiącu na rynku pojawiła się oferta ubezpieczenia na wypadek szkód wynikających z naruszenia prawa pracy.
– Dotychczas oferowana przez nas ochrona ubezpieczeniowa w zakresie roszczeń pracowniczych obejmowała członków zarządu spółek. W ramach modyfikacji usługi została ona rozszerzona o szkodę poniesioną przez spółkę. Chodzi np. o odszkodowania za nieuzasadnione lub bezprawne zwolnienie pracownika, dyskryminację, niesłuszną odmowę zatrudnienia lub awansu, mobbing, molestowanie – tłumaczy Adam Gmurczyk, dyrektor działu ubezpieczeń financial lines w AIG.