Kwoty na podwyżki wynagrodzeń z resortem finansów uzgodnił minister sprawiedliwości Borys Budka. Ustalenia dotyczące przeznaczenia ponad 68 mln zł na podwyżki w więziennictwie są efektem rządowych decyzji z początku czerwca.

Wówczas rząd przyjmując założenia do budżetu na 2016 r. zdecydował o przeznaczeniu 2 mld zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

Ustalona kwota - według MS - pozwoli "na wzrost wynagrodzeń średnio o kwotę około 200 zł w przeliczeniu na etat".

Reklama

We wtorek szefowie MON i MSW informowali już o kwotach zaplanowanych na podwyżki dla żołnierzy i funkcjonariuszy m.in. policji. Przeznaczono na nie odpowiednio: 340 mln zł i około 390 mln zł. Podwyżki te obejmą także pracowników cywilnych. Na przykład w odniesieniu do wojska 215 mln zł będzie przeznaczone dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zaś 125 mln zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak mówił wówczas, że przyjęta została inna zasada niż przy podwyżce z 2012 r. Wtedy - jak przypomniał - w MON i MSW dano po 300 zł podwyżki dla każdego żołnierza i funkcjonariusza, podwyżka nie objęła pracowników cywilnych.

Reklama

- Tym razem konsultując się ze stroną społeczną (...), uznaliśmy, że będziemy wspólnie wypracowywali zasady tej podwyżki, tak aby rozwiązać różne problemy, które się przez lata nawarstwiły - zaznaczył.

"Rozmawialiśmy o tym, aby nie była to podwyżka na każdy etat równo, ale żeby pieniądze te były dzielone na dole" - mówiła natomiast szefowa MSW Teresa Piotrowska. Dodała, że komendanci służb przekażą określone kwoty podlegającym im komendom powiatowym.