Ustępujący prezydent Bronisław Komorowski tuż przed swoim odejściem podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.
Tym samy potwierdziły się ustalenia DGP z czerwca, że to on, a nie jego następca, przypieczętuje decyzje o wzrośnie uposażeń dla wojskowych. Wobec pozostałych służb decyduje o tym tylko rząd.
Zgodnie z rozporządzeniem od stycznia 2016 r. wzrośnie wskaźnik kwoty bazowej z 2,82 do 2,95. W efekcie przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego będzie wyższe od obecnego o ponad 200 zł (4493 zł). Przedstawiciele żołnierzy reprezentujący poszczególne korpusy liczyli na co najmniej 100 zł więcej. Ostatnie podwyżki dla żołnierzy miały miejsce w lipcu 2012 r.
Podpisane przez prezydenta rozporządzenie musi jeszcze uzyskać kontrasygnatę premiera. Szczegółowy podział środków będzie już ustalany przez ministra obrony narodowej. Tym razem – jak zapowiedział Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej – ich wzrost nie będzie dla wszystkich taki sam. W 2016 r. MON na podwyżki ma przeznaczyć 340 mln zł, w tym 215 mln zł dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, oraz 125 mln zł dla pracowników cywilnych.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie czeka na podpis premiera