Praca w rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii, na produkcji, w handlu czy opieka nad seniorami to najbardziej typowe oferty pracy sezonowej w niemieckich landach.

Od 2011 roku niemiecki rynek pracy został otwarty dla pracowników z Polski, w tym sezonowych. Landy nad Renem są - obok Irlandii i Wielkiej Brytanii - najchętniej wybieranym kierunkiem emigracji zarobkowej wśród Polaków, których w samych Niemczech jest ponad 2 mln. Aby podjąć pracę za zachodnią granicą nie trzeba żadnych specjalnych pozwoleń, a pracownicy z Polski podlegają takim samym zasadom jak pozostali. Znajomość języka niemieckiego jest oczywiście bardzo pożądana i przekłada się na lepsze zarobki, ale nie to wymagane np. do prostych prac w rolnictwie. Choć warto tu odnotować, że Polska jest światowym liderem pod względem skali nauczania języka niemieckiego, którego uczy się u nas niemal 2,3 mln osób, co jest zasługą przede wszystkim szkół (raport "Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung 2015").

Centralna Baza Ofert Pracy prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy także zawiera oferty z zagranicy. Jadnak co do zasady znaleźć tu można niemal wyłącznie oferty na umowę o pracę na dłuższy okres.

Gdzie zatem poszukiwać ofert pracy sezonowej w Niemczech? Państwowymi instytucjami, która zostały wyznaczone do publikowania ofert pracy sezonowej zagranicą są wojewódzkie urzędy pracy (WUP). To właśnie te urzędy otrzymują m.in. oferty od Centralnego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Bonn (niem. ZAV, Zentralstelle für Arbeitsvermittlung), które otrzymuje oferty zatrudnienia m.in. od Niemieckiego Związku Rolników. Przy tych urzędach działają doradcy EURES, czyli europejskiej sieci ofert pracy, którzy doradzają jak i gdzie szukać pracy w Unii Europejskiej. Portal EURES zawiera ponad 940 000 ofert i umożliwia ponadto opublikowanie własnego CV online.

Osoby, które znają język niemiecki mogą spróbować poszukiwać oferty pracy na największej w Niemczech giełdzie pracy dostępnej online - Jobbörse.de. Serwis zawiera obecnie niemal milion ogłoszeń i jest prowadzony przez niemiecki urząd pracy (Bundesagentur für Arbeit). Dominują oferty pracy na stałe, które można przeszukiwać według lokalizacji, branży czy typu stanowiska. Oferty pracy sezonowej w gospodarstwach rolnych i leśnych można znaleźć także na stronie przygotowanej we współpracy z Niemieckim Związkiem Rolników (saisonarbeit-in-deutschland.de).

Agencje pracy

Wiele rekrutacji na stanowiska pracy sezonowej w Niemczech prowadzą wyspecjalizowane prywatne agencje pracy. Jeśli nie znamy dobrze agencji warto sprawdzić, czy widnieje w państwowym rejestrze agencji zatrudnienia (KRAZ).

Umowa, w której agencja kieruje pracownika do zagranicznego pracodawcy powinna zawierać szereg zapisów, m.in.: nazwę pracodawcy zagranicznego, okres zatrudnienia, a także rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania i przysługujące świadczenia socjalne. Ponadto w umowie o pracę tymczasową u pracodawcy zagranicznego powinny znaleźć się także warunki ubezpieczenia społecznego oraz NNW. Pisemnie muszą być także określone obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji. Jasno też muszą być określone należności dla agencji kierującej do pracy (za transport osoby kierowanej, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów).

Po zakończeniu pracy warto zadbać o zaświadczenie z pracy (niem. Beschäftigungsnachweis), które będzie miało znaczenie przy obliczaniu emerytury. Zapytania, także w języku polskim, w kwestii pracy sezonowej w Niemczech można kierować do biura ZAV w Bonn (adres: Bundesagentur für Arbeit, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), Saisonkräftevermittlung - Villemombler Straße 76, D- 53123 Bonn. Adres e-mail: zav@arbeitsagentur.de).