Do 31 lipca pracodawcy mogą zgłaszać się do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, który jest organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Jest to już 43 edycja konkursu, a patronat nad nim objął DGP. Jego celem jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Konkurs promuje też projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę związaną z ochroną człowieka w środowisku pracy.
– Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań jest niezwykle ważne. Konkurs ma wieloletnią tradycję, a zaprezentowane w nim rozwiązania poprawiły bezpieczeństwo pracy – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: A, B i C. Pierwsza z nich obejmuje rozwiązania technologiczne i techniczne, druga – prace naukowo-badawcze, trzecia dotyczy zaś przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane głównie pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń lub technologii, osiągniętej poprawy warunków pracy oraz zakresu zastosowania i możliwości upowszechnienia. Pod uwagę brane będą też efekty ekonomiczne.
Wyróżnienia dla firm przyzna kapituła konkursowa, w której skład wchodzą eksperci wybrani przez organizatorów konkursu. Oprócz MPiPS należą do nich m.in. Naczelna Organizacja Techniczna, urzędy kontrolne, instytucje ubezpieczeniowe oraz partnerzy społeczni.
Aby wziąć udział w konkursie, trzeba wypełnić wniosek dostępny na stronie www.ciop.pl/konkurs-bhp, a następnie przesłać go do końca lipca do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, który zajmuje się jego obsługą. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.