Celem konkursu, nad którym patronat objął DGP, jest wyróżnianie firm, które w ubiegłym roku stworzyły nowe miejsca pracy i zwiększyły zatrudnienie. Dodatkowo jego kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych, przy wyborze zwycięzców brała pod uwagę również dodatkowe kryteria. Premiowana była m.in. liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, oferowanie szkoleń i stosowanie dodatkowych systemów wynagradzania. Ponadto duże znaczenie przy przyznawaniu nagród miało zatrudnianie przez firmę osób do 30. roku życia, tych z grupy 50+ oraz niepełnosprawnych.

– Zdobywcą tytułu „Kreatora miejsc pracy” zostaje firma, która dba o pracowników i ich rozwój oraz o lepsze warunki pracy – stwierdził na gali wręczenia nagród Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Wyróżnienia (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) zostały przyznawane w pięciu kategoriach: mikro- i małe przedsiębiorstwa, średnia firma przemysłowo-produkcyjna, średnia firma handlowo-usługowa, duża firma przemysłowo-produkcyjna oraz duża firma handlowo-usługowa. W grupie małych pracodawców pierwsze miejsce zdobyła Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i praca”. Zatrudnia 42 osoby, wszystkie na umowach o prace, a w 2014 r. utworzyła 37 nowych stanowisk. 13 z nich zajęli pracownicy niepełnosprawni.

W kategorii średnich firm z branży przemysłowo-produkcyjnej zwyciężyła firma August Faller sp z o.o. W 2014 r. przyjęła do pracy 22 osoby poniżej 30 lat oraz 7 pracowników, którzy skończyli 50 lat. Natomiast w przypadku średnich przedsiębiorstw działających w sferze handlowo-usługowej pierwsze miejsce zajęła Grupa HRC, która zajmuje się doradztwem i procesami rekrutacyjnymi. Ponad 97 proc. jej pracowników stanowią osoby zatrudnione na etacie, a w ubiegłym roku utworzyła 75 nowych miejsc pracy.

Z kolei najważniejsze wyróżnienie w kategorii dużych przedsiębiorstw przemysłowo-produkcyjnych przypadło firmie Lacroix Electronics sp z o.o., produkującej podzespoły elektroniczne dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej. W 2014 r. zwiększyła zatrudnienie o 1044 osoby, z których 704 stanowili pracownicy poniżej 30. roku życia. Wreszcie w ostatniej kategorii obejmującej duże firmy z branży handlowo-usługowej pierwsze miejsce kapituła przyznała DHL Exel Supply Chain sp. z o.o. Przedsiębiorstwo zatrudnia 99 proc. osób na umowach o pracę, a w ubiegłym roku przyjęło 267 nowych pracowników. Wśród nich były 172 osoby niemające skończonych 30 lat oraz 12 osób niepełnosprawnych.