29 czerwca na pytania czytelników w sprawie proponowanych form zatrudnienia, umów o pracę i tzw. przepisów rodzicielskich w kodeksie pracy odpowiadała nadinspektor Barbara Kaszycka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
Barbara Kaszycka, nadinsp. z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach / Dziennik Gazeta Prawna
PIP / Media
Skończyłem studia. Teraz szukam pracy i pracodawcy proponują mi wynagrodzenie w wysokości 80 proc. płacy minimalnej. Twierdzą, że nie mam doświadczenia, tymczasem w trakcie studiów odbyłem staże, a także miałem praktyki zawodowe. Czy to jest zgodne z prawem?
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1750 zł brutto, tyle wynosi w tym roku płaca minimalna. Przy czym wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia nie może być niższe niż 80 proc. płacy minimalnej, tj. 1400 zł. Pierwszy rok pracy upływa nie po roku pracy, ale w dniu poprzedzającym ten dzień. Czyli, jeśli rozpoczął pan pracę 1 czerwca 2015 r., to rok upłynie 31 maja 2016 r. Ponadto przyjmuje się, że do rocznego stażu pracy zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia, za które były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Do tego okresu nie wlicza się natomiast zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Jestem w 12. tygodniu ciąży i do końca lipca mam umowę o pracę na czas określony. Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę o pracę do dnia porodu, a później ZUS będzie mi wypłacać zasiłek macierzyński. Czy zasiłek będzie mógł być wypłacany przez rok w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, czy tylko przez pół roku?
Zasiłek wynosi 100 proc. wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego oraz 60 proc. podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego. Urlopy macierzyński i dodatkowy macierzyński z tytułu urodzenia jednego dziecka wynoszą łącznie 26 tygodni (20 tygodni macierzyńskiego i 6 tygodni dodatkowego). W takim przypadku otrzyma pani 100 proc. wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Jeśli zdecydowałaby się pani na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego (maksymalnie do 26 tygodni), wtedy przysługuje zasiłek w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru. Pracownica może w ciągu 14 dni po porodzie wystąpić o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Wówczas zasiłek za okresy wszystkich urlopów będzie wynosił 80 proc.
W lipcu rozpoczynam pierwszą pracę na pół etatu. Kiedy należy mi się urlop wypoczynkowi i w jakim wymiarze.
Prawo do pierwszego urlopu przysługuje po przepracowaniu każdego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu. I tak w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat), którego staż pracy razem ze szkołą jest niższy od 10 lat, po miesiącu pracy przysługuje mu 1,66 dnia urlopu. W pani przypadku jest to połowa tego wymiaru (pół etatu), czyli 0,83 dnia. Przy czym dopuszczalne jest zaokrąglenie przez pracodawcę wymiaru urlopu do pełnego dnia. Nie wynika to jednak wprost z kodeksu pracy. Jeżeli rozpocznie pani pracę 1 lipca 2015 r., to prawo do pierwszego urlopu nabędzie 31 lipca 2015 r., natomiast gdyby podjęła pani zatrudnienie np. 5 lipca, to prawo do pierwszego urlopu będzie przysługiwało 4 sierpnia.
Zgodnie z rozkładem czasu pracy pracuję w godz. od 8 do 16, korzystam z przerwy na karmienie piersią w godz. 13–14. Ze względu na urlopy kolegów pracodawca poinformował mnie, że przez dwa tygodnie mam pracować do godz. 18. Czy muszę się na to zgodzić?
W przypadku pracownika opiekującego się dzieckiem do 4. roku życia nie można mu bez jego zgody wydłużać wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin na dobę. To od pani zależy, czy zgodzi się na dłuższą pracę.