Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 751). Zmiana ta umożliwia wykorzystanie karty zakresu obowiązków i uprawnień do sporządzenia oceny funkcjonariusza tej służby. Nakłada na przełożonych celników przymus przygotowania uzasadnienia do opinii służbowej, jeśli podwładny wykonuje pracę gorzej niż inni lub też ma specjalne osiągnięcia. Taki dokument będzie mógł powstać tylko wówczas, gdy będą znane ogólne wymagania stawiane na konkretnym stanowisku.

Przełożony celnika podczas jego oceniania powinien brać pod uwagę kreatywność, kompetencje potrzebne przy zbieraniu informacji oraz umiejętność pracy w zespole. Z kolei funkcjonariusze zostali zobligowani m.in. do tworzenia specjalnych baz zawierających informacje eksperckie. 

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 16 czerwca 2015 r.