Nowa wersja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Rada Ministrów, która zgłosiła projekt działała na podstawie przepisów ustawy o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014r., Nr 795, poz. 266 z zm.)

Płaca młodych kuratorów uzależniona jest od wysokości kwoty bazowej, która w 2014 roku wynosiła 1873,84 zł., co oznacza, że w przeliczeniu z dotychczasowym wskaźnikiem aplikant kuratorski zarabiał miesięcznie 1686 zł. Niestety kwota ta jest niższa od minimalnego wynagrodzenia w Polsce ogłoszonego na rok 2015 – 1750zł. Stąd konieczność do zmian we wskaźnikach.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w mnożnikach kwoty bazowej dla stopni służbowych kuratorów oraz aplikantów prokuratorskich.
W uzasadnieniu przepisów czytamy, że od początku roku na postawie zobowiązań dyrektorów sądów wskazani pracownicy otrzymują wyrównanie, tak by ich wynagrodzenie nie było niższe niż kwota minimalna.