Pracownik urzędu marszałkowskiego po pracy pisze wnioski o dofinansowanie z UE dla osób prywatnych i firm. Jego przełożony obawia się, że później sam jej zatwierdza. Czy pracodawca może wydać podwładnemu polecenie zakazujące tego typu działalności?Zgodnie z art. 30 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, nie może wykonywać zajęć wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Nie powinna także wykonywać czynności sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.