"W ciągu ostatniego kwartału otwartość Polaków na zmianę pracy wzrosła o 1 pkt proc. i wynosi obecnie 108 punktów. W ciągu trzech ostatnich fal badań indeks mobilności wzrasta stale o 1 pkt proc., osiągając wartość jak w II kwartale 2014 roku. Gotowość badanych Polaków do zmiany pracy utrzymuje się na wysokim poziomie już czwarty kwartał. Poziom wskaźnika jest o 4 punkty wyższy niż miało to miejsce rok temu (I kw. 2014)" - napisano w komentarzu do badania.

Badanie wskazuje, że rośnie grupa osób, które bardzo wysoko oceniają dostępność ofert pracy.

"Wiara Polaków w znalezienie jakiejkolwiek pracy wzrosła o 5 pkt. proc. osiągając wartość jedną z wyższych spośród wszystkich fal badania. 72 proc. badanych przekonana jest, że w razie takiej konieczności znajdzie w okresie do 6 miesięcy porównywalną pracę do obecnej. W porównaniu z poprzednim kwartałem obserwujemy wzrost o 7 pkt. proc. Grupa optymistów jest najwyższa w skali wszystkich fal badania, gdzie odsetek osób wierzących w znalezienie porównywalnej pracy jest taki sam jak w III kw. 2011 i II kw. 2012" - dodano.

Ponadto z badania wynika, że na przestrzeni minionego półrocza z 16 proc. w III kw. 2014 do 9 proc. obecnie spadł odsetek osób, które aktywnie poszukują nowej pracy.

"Odsetek osób odczuwających poczucie ryzyka utraty pracy jest większy niż w poprzednim kwartale o 3 pkt. proc. W ramach tej grupy obserwujemy wzrost liczebności osób określających swoją obawę utraty pracy jako umiarkowaną (z 20 proc. do 27 proc.) oraz spadek liczebności osób określających swoją obawę utraty pracy jako dużą (z 13 proc. do 9 proc.)" - napisano.

"Obecny odsetek osób odczuwających umiarkowane ryzyko utraty pracy jest jednym z wyższych we wszystkich edycja badania (wyższe były notowane tylko w okresie od 2 kwartału 2011 do 1 kwartału 2012)" - dodano w raporcie.