Osoby pracujące w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim zarabiały w ubezpieczeniach o 40% mniej niż zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Pracujący w firmach zagranicznych otrzymywali przeciętnie 6 500 PLN brutto miesięcznie, a w tych z kapitałem polskim - 4 000 PLN.

Wykres 1 / Media

Mediana wynagrodzeń dla ogółu osób zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej w ubiegłym roku wyniosła 5 000 PLN. Co czwarty pracownik zatrudniony w ubezpieczeniach zarabiał 8 625 PLN i więcej.

Wykres 2 / Multiscreen TV

Dyrektorzy zarabiali ponad pięć razy więcej niż szeregowi pracownicy Mediana zarobków dyrektorów w ubezpieczeniach wynosiła 14 500 PLN, a pensja co czwartego była wyższa niż 25 000 PLN brutto miesięcznie. Niskie pensje na poziomie 2 600 PLN otrzymywały osoby pracujące na stanowiskach wykonawczych: co czwarty z nich zarabiał 2 060 PLN i mniej.

Tabela 1 / Media

Wynagrodzenia w miastach

Ubezpieczeniowcy z Warszawy w ubiegłym roku zarabiali najwięcej – przeciętnie 7 500 PLN brutto miesięcznie. Kolejne duże miasto po stolicy, w którym zarobki pracowników branży ubezpieczeń były wysokie, to Gdańsk z medianą 5 000 PLN. Natomiast w Krakowie byli oni wynagradzani kwotą 4 000 PLN brutto, co stanowi prawie połowę wynagrodzenia oferowane w Warszawie.

Wykres 3 / Media
Mateusz Rachucki, Wynagrodzenia.pl