Wynika to z nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie świadectwa maszynisty, które jest w trakcie konsultacji społecznych. Ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiana jest związana z przeniesieniem do polskiego prawa dyrektywy Komisji 2014/82/UE z 24 czerwca 2014 r., która dotyczy wymogów w zakresie zdrowia, wiedzy zawodowej i licencji.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji społecznych