Polskie społeczeństwo starzeje się znacznie szybciej niż mieszkańcy innych krajów europejskich. Dane Eurostatu wskazują, że w roku 2020 osoby po 60 roku życia będą stanowić blisko 25 procent ludności naszego społeczeństwa.

Tymczasem stopa zatrudnienia wśród osób 50+ jest w Polsce znacznie niższa niż średnia krajów OECD - zwraca uwagę wiceminister pracy Jacek Męcina. W rozmowie z IAR i z Polskim Radiem 24 wskazuje, że w roku 2013 wskaźnik zatrudnienia w grupie osób 55-64 lata wynosił 41 procent, podczas gdy średnia dla krajów OECD wyniosła 55 procent. Podkreśla jednak, że ten wskaźnik poprawia się dzięki wydłużeniu wieku emerytalnego i ograniczeniu możliwości przechodzenia na wcześniejsze świadczenia.

Osobom 50+ pomagają też wypracowane wspólnie z przedsiębiorcami nowe instrumenty rynku pracy takie jak dotowanie zatrudnienia do połowy minimalnego wynagrodzenia przez okres jednego a nawet dwóch lat - zwraca uwagę wiceminister Męcina. Potrzebne jest również podnoszenie kwalifikacji tych osób. Jest ono finansowane ze środków publicznych czyli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ubiegłym roku skorzystało z tego ponad 20 tysięcy osób. W tym roku zaś resort pracy ma 5-cio krotnie więcej środków. W sumie jest to 180 milionów złotych tylko na wspieranie podnoszenia kwalifikacji.

O wspieraniu osób 50+ na rynku zatrudnienia rozmawiali dzisiaj uczestnicy debaty w resorcie pracy. Jak zaznaczył Stefano Scarpetta - dyrektor ds. zatrudnienia, pracy i spraw społecznych OECD trzeba motywować pracowników do aktywności, minimalizować przeszkody związane z zatrudnieniem po stronie pracodawców i poprawiać przystosowanie zawodowe starszych pracowników.