Okręgowa Izba Aptekarska ma prawo żądać wszczęcia postępowania administracyjnego i zbadania zgodności z prawem działania podmiotów prowadzących apteki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zakazu działalności reklamowej – przesądził Naczelny Sąd Administracyjny (połączone sprawy II GSK 92/14, II GSK 93/14, II GSK 94/14, II GSK 244/14, II GSK 245/14, II GSK 328/14).

NSA uznał, że interes społeczny uzasadnia, aby w razie opieszałości organów nadzoru farmaceutycznego wnioski składały izby aptekarskie, a także by uczestniczyły w takich postępowaniach na prawach strony.