NSA uznał, że interes społeczny uzasadnia, aby w razie opieszałości organów nadzoru farmaceutycznego wnioski składały izby aptekarskie, a także by uczestniczyły w takich postępowaniach na prawach strony.