Osoby pracujące w Służbie Celnej powinny przechodzić na emeryturę na takich samych zasadach jak policjanci.
Do laski marszałkowskiej trafił projekt SLD zakładający nowelizację ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (t.j. Dz.U. z 201 3 r. poz. 67 ze zm.). Jego celem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13).
Poprawka zgłoszona przez posłów SLD polega na dodaniu celników do wykazu wszystkich służb mundurowych korzystających z systemu zaopatrzeniowego. Tym samym do wysługi emerytalnej uprawniającej do emerytury mundurowej będzie dodawany okres pracy w służbie celnej. Projekt zakłada także, że tej grupie zawodowej będzie przysługiwać prawo do renty na takich samych zasadach jak funkcjonariuszom pozostałych formacji mundurowych. Jednocześnie autorzy projektu chcą wprowadzenia generalnej zasady, że celnicy będą przechodzić na emeryturę na takich samych zasadach jak policjanci. Przy czym osoby, które wstąpiły do służby do końca 2012 roku, będą mogły przechodzić na emeryturę, mając 15 lat służby. Natomiast ci, którzy wstąpili do tej formacji po 31 grudnia 2012 r., mają zakończyć służbę po ukończeniu 55 lat oraz 25 latach pracy w tej formacji.
Konieczność zmiany przepisów wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł na początku marca. Sędziowie uznali wówczas za niekonstytucyjne przepisy ograniczające prawo celników do korzystania z zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Przy czym sędziowie nie określili czasu, do kiedy niekonstytucyjne przepisy mają być zmienione.
Jak udało się nam ustalić, dokument zgłoszony przez SLD powstał na wniosek związków zawodowych skupiających celników. Ich zdaniem wszystkie osoby służące w tej formacji powinny być tak samo traktowane jak funkcjonariusze. – Taka zasada została zapisana w porozumieniu, które związki zawodowe tej formacji zawarły z rządem w 1998 roku – wyjaśnia Jacek Staniszewski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej.
Posłowie Platformy Obywatelskiej nie chcą się wypowiadać na temat poparcia dla projektu SLD. – Jego ocena będzie możliwa dopiero wówczas, kiedy marszałek Sejmu nada numer druku. Dopiero wtedy zajmiemy się analizą prawną tego dokumentu – stwierdza Borys Budka, poseł PO, członek sejmowej Komisji Ustawodawczej.
Jeszcze bardziej ostrożny jest Jacek Kapica, wiceminister finansów, a zarazem szef Służby Celnej. Jego zdaniem z ustnego uzasadnienia wyroku TK wynika, że nierówne traktowanie dotyczy tylko części celników – realizujących systematycznie zadania z zakresu rozpoznania i zwalczania przestępczości oraz ścigania przestępstw.
– Oczywiście musimy poczekać na uzasadnienie pisemne, jak również potem dokonać analizy prawnej – tłumaczył wiceminister Jacek Kapica. W jego ocenie nowe rozwiązania muszą być dobrze przygotowane. A to może oznaczać, że Sejm tej kadencji może nie zdążyć z likwidacją luki prawnej, na którą w swoim wyroku zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny.
14,5 tys. funkcjonariuszy Służby Celnej ma prawo do emerytury z ZUS
Etap legislacyjny
Projekt wpłynął do Sejmu