Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało nowelizację rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (Dz.U. nr 126, poz. 877 ze zm.). Po zmianach za doskonalenie zawodowe będą odpowiedzialne szkoły oficerskie. To właśnie tam będą trafiać informacje o potrzebie szkoleń przygotowane przez komendantów wojewódzkich oraz dyrektora biur organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
Dodatkowo wprowadzana jest zasada, że absolwenci wyższych uczelni, którzy chcą pracować w policji i przeszli już postępowanie kwalifikacyjne, tylko raz w roku (dotychczas dwa razy) zgłaszani na kursy specjalistyczne prowadzone przez uczelnie policyjne. W takich zajęciach będą uczestniczyć osoby wskazane do końca września, przy czym informacja o nich ma trafić do uczelni do 20 października.
Dodatkowo funkcjonariusze, którzy ukończyli szkolenia lub kursy zawodowe, nie będą musieli ponownie powtarzać zajęć, jeśli wrócą do służby w ciągu trzech lat, licząc od dnia zwolnienia ich z policji.
Etap legislacyjny
Projekt w czasie konsultacji