Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN).
Obecnie egzaminy przeprowadza kilkadziesiąt różnych ośrodków (m.in. uczelnie i szkoły językowe), a państwowa komisja bada ok. 20 proc. wybranych losowo prac z części pisemnej egzaminu.