W roku 2013 w mikroprzedsiębiorstwach, czyli w podmiotach zatrudniających do 9 osób, pracowało ponad 3,44 mln osób, a zatem ponad jedna piąta wszystkich pracujących - wynika z badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL. Średnia płaca w mikrofirmach wyniosła w 2013 roku 2 145 PLN. To niemal dwukrotnie mniej niż w większych przedsiębiorstwach.

W porównaniu do 2012 roku pensje osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach wzrosły w 2013 roku o 1,5% - z 2 114 do 2 145 PLN.

Inne

W najmniejszych firmach płace były niemal dwa razy niższe niż w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (czyli liczone dla firm, w których pracuje ponad 9 osób) wyniosło w 2013 roku 3 837 PLN brutto.

Schemat / Inne

Pensje w większych podmiotach rosły też zdecydowanie szybciej niż w mikroprzedsiębiorstwach. Wzrost płac w firmach, w których pracuje więcej niż 9 osób, był w 2013 roku o 160% wyższy niż w najmniejszych przedsiębiorstwach.

Przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób wzrosły o 3,9% w 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem. W najmniejszych firmach dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 1,5%.

Ewelina Jurczak wynagrodzenia.pl