Pracujący w małych przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim otrzymywali w 2013 roku najwięcej – przeciętnie 2 643 PLN brutto miesięcznie. To prawie o 500 PLN więcej niż przeciętne wynagrodzenia w mikroprzedsiębiorstwach w całej Polsce. Najmniejsze firmy najgorzej płaciły w woj. świętokrzyskim.

W województwie pomorskim i dolnośląskim średnie płace wynosiły około 2,2 tys. PLN. Z kolei w województwie wielkopolskim przedsiębiorcy płacili przeciętnie 2 120 PLN.
W pozostałych województwach przeciętne wynagrodzenia były niższe niż średnia płac w mikroprzedsiębiorstwach w Polsce. W zachodniopomorskim, śląskim, lubuskim i opolskim, przeciętne zarabiano nie więcej niż 2,1 tys. PLN brutto miesięcznie. Pracujący w łódzkim, małopolskim, kujawsko pomorskim i podlaskim, przeciętnie zarabiali nie więcej niż 2 tys. PLN.

Przeciętne wynagrodzenie w mikroprzedsiębiorcach / Media

Najniższe przeciętne wynagrodzenia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim oraz świętokrzyskim. W tym ostatnim przeciętnie płacono 1 884 PLN, czyli o 71% mniej niż w województwie mazowieckim.

Ewelina Jurczak - wynagrodzenia.pl, Andrzej Kuczara - Sedlak & Sedlak