W zeszłym roku zgłoszono 7638 przewinień dyscyplinarnych popełnionych przez policjantów, z czego w 1385 przypadkach wszczęto postępowania dyscyplinarne. W konsekwencji ukarano 864 funkcjonariuszy, co daje wskaźnik w odniesieniu do stanu zatrudnienia na poziomie 0,86 proc. Dla porównania w 2020 r. wynosił on 0,59 proc. (patrz: infografika).
- Te dane są niepokojące. W 2021 r. możemy mówić o istotnym załamaniu dyscypliny służbowej wśród funkcjonariuszy - komentuje Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.