Aż 52% pracowników ochrony zarabiało 1 600 PLN brutto miesięcznie, zaledwie co czwarty otrzymywał więcej niż 2 000 PLN. Czterech na pięciu ochroniarzy posiadało wykształcenie średnie. Z kolei przeciętne wynagrodzenia kierownika ochrony wynosiło ponad 4 300 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 roku.

Niemal czterech na pięciu pracujących w ochronie zarabiało poniżej 2 000 PLN brutto miesięcznie.

ikona lupy />
Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite brutto z uwzględnionym etatem pracowników ochrony w 2013 roku / Inne

Prawie co dziesiąty z nich otrzymywał wynagrodzenie z przedziału 2 000 – 2 500 PLN. Na płace wyższe niż 3 000 PLN mogło liczyć zaledwie 8,5% badanych.

Wśród ochroniarzy dominowało wykształcenie średnie, wskazało je aż 80% respondentów.

ikona lupy />
Wykres 2. Wynagrodzenia całkowite brutto z uwzględnionym etatem pracowników ochrony z podziałem na płeć w 2013 roku / Inne

Kobiety stanowiły jedynie 17% zatrudnionych w ochronie. Ich wynagrodzenia nie odbiegały znacząco od zarobków mężczyzn.

Różnicę widać dopiero, gdy weźmiemy pod uwagę 25% najlepiej zarabiających – tu płace kobiet są niższe przeciętnie o 200 PLN.

Pracując w ochronie na niskim szczeblu, trudno jest liczyć na wysokie zarobki. Dopiero po awansie można nastawić się na znacząco wyższe wynagrodzenie. Połowa kierowników ochrony zarabiała między 2 800 a 7 900 PLN.

ikona lupy />
Wykres 3. Wynagrodzenia całkowite brutto z uwzględnionym etatem kierowników ochrony w 2013 roku / Inne

Co czwarty otrzymywał więcej niż 7 900 PLN brutto miesięcznie. Warto dodać, że 45% kierowników dostawało premie. Z kolei tylko jeden na pięciu szeregowych ochroniarzy otrzymywał dodatek do wynagrodzenia.

Andrzej Kuczara Sedlak& Sedlak