Niemal czterech na pięciu pracujących w ochronie zarabiało poniżej 2 000 PLN brutto miesięcznie.

ochrona, kamery, monitoring

ochrona, kamery, monitoring

źródło: ShutterStock

Prawie co dziesiąty z nich otrzymywał wynagrodzenie z przedziału 2 000 – 2 500 PLN. Na płace wyższe niż 3 000 PLN mogło liczyć zaledwie 8,5% badanych.

Wśród ochroniarzy dominowało wykształcenie średnie, wskazało je aż 80% respondentów.

Kobiety stanowiły jedynie 17% zatrudnionych w ochronie. Ich wynagrodzenia nie odbiegały znacząco od zarobków mężczyzn.

Różnicę widać dopiero, gdy weźmiemy pod uwagę 25% najlepiej zarabiających – tu płace kobiet są niższe przeciętnie o 200 PLN.

Pracując w ochronie na niskim szczeblu, trudno jest liczyć na wysokie zarobki. Dopiero po awansie można nastawić się na znacząco wyższe wynagrodzenie. Połowa kierowników ochrony zarabiała między 2 800 a 7 900 PLN.

Co czwarty otrzymywał więcej niż 7 900 PLN brutto miesięcznie. Warto dodać, że 45% kierowników dostawało premie. Z kolei tylko jeden na pięciu szeregowych ochroniarzy otrzymywał dodatek do wynagrodzenia. 

Andrzej Kuczara Sedlak & Sedlak