Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie zamierza zmienić zasad, które pozwalają firmom zatrudniającym bezrobotnych nie płacić przez rok składek na Fundusz Pracy. Tak wynika z odpowiedzi resortu pracy na interpelację poselską.

Sprawą ulg dla przedsiębiorstw zainteresowała się posłanka PO Maria Małgorzata Janyska. Zwróciła ona uwagę, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) zawiera rozwiązania, które zachęcają pracodawców do nieetycznych działań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca nie musi przez 12 miesięcy odprowadzać składek na Fundusz Pracy za nowo zatrudnionego, który przed podjęciem pracy był bezrobotny, a dodatkowo ukończył 50 rok życia. Taka sama ulga przysługuje w przypadku przyjęcia na etat osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, o ile nie ukończyły 30 lat.