Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie zamierza zmienić zasad, które pozwalają firmom zatrudniającym bezrobotnych nie płacić przez rok składek na Fundusz Pracy. Tak wynika z odpowiedzi resortu pracy na interpelację poselską.

Sprawą ulg dla przedsiębiorstw zainteresowała się posłanka PO Maria Małgorzata Janyska. Zwróciła ona uwagę, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) zawiera rozwiązania, które zachęcają pracodawców do nieetycznych działań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca nie musi przez 12 miesięcy odprowadzać składek na Fundusz Pracy za nowo zatrudnionego, który przed podjęciem pracy był bezrobotny, a dodatkowo ukończył 50 rok życia. Taka sama ulga przysługuje w przypadku przyjęcia na etat osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, o ile nie ukończyły 30 lat.

W ocenie posłanki pogoń pracodawców za obniżaniem kosztów pracy może doprowadzić do rejestrowania w urzędach pracy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia tylko po to, aby firmie przysługiwało zwolnienie z Funduszu Pracy. – Obecne zasady przyznawania ulg zwiększają koszty funkcjonowania urzędów pracy – twierdzi Maria Małgorzata Janyska.

Posłanka proponuje, by resort pracy odszedł od zasady, że do zwolnienia w opłacaniu składek uprawnia jedynie zatrudnienie osoby wcześniej zarejestrowanej w pośredniaku. Jej zdaniem ulga składkowa powinna przysługiwać na każdą osobę, która ze względu na wiek ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy.

Resort pracy nie widzi możliwości zmian. – Wprowadzenie takiego rozwiązania spowodowałoby daleko idące negatywne skutki dla Funduszu Pracy – wyjaśnia wiceminister pracy Jacek Męcina.

Jak podkreśla, obecne przepisy nie są przypadkowe. Mają bowiem zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania bezrobotnych, którzy ze względu na wiek mają problemy ze znalezieniem pracy. Resort zaprzecza jakoby prawo zachęcało do fikcyjnego rejestrowania się potencjalnych kandydatów do pracy tylko po to, aby pracodawcy przysługiwało zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy.

2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi składka na Fundusz Pracy