Na najbliższym posiedzeniu Sejmu planowane jest pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy nowelizującej przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca za przepracowany dzień wolny (np. sobotę), będzie miał prawo wypłacić zatrudnionemu dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w tym dniu. Projekt budzi jednak kontrowersje – strona związkowa traktuje go jak próbę likwidacji pięciodniowego tygodnia pracy. Zastrzeżenia do nowelizacji ma też Państwowa Inspekcja Pracy, która swoje stanowisko dotyczące skutków proponowanych zmian przesłała już do Kancelarii Sejmu.
Wątpliwości inspekcji budzi wprowadzenie możliwości rekompensowania pracy w dniu wolnym przez zapłatę stosownego dodatku na wniosek pracownika.
– O ile sytuacje, w których przedsiębiorca nie będzie miał realnych możliwości udzielenia innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, należy traktować jako wyjątkowe i występujące sporadycznie, o tyle wypłata dodatku na wniosek zatrudnionego może doprowadzić do powstania powszechnej praktyki rekompensowania w ten sposób zatrudnienia w dniu wolnym w ten sposób. Tym samym mogłaby zostać naruszona zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – uważa Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca za prace w wolną sobotę musi oddać dzień wolny, nawet wówczas gdy pracownik wolałby gotówkę. Czas wolny należy oddać także wtedy, gdy przyczyny obiektywne – np. choroba czy urlop zatrudnionego – uniemożliwiają udzielenie należnego odpoczynku do końca okresu rozliczeniowego. Przedsiębiorca, który nie dochowa tego obowiązku naraża się na odpowiedzialność, bo nieprawidłowe rekompensowanie pracy zrealizowanej w dzień wolny jest kwalifikowane jako wykroczenie. Grzywna za takie naruszenie przepisów może wynieść od tysiąca do 30 tys. zł.
100 proc. dodatkowego wynagrodzenia ma otrzymywać pracownik za każdą godzinę pracy w wolną sobotę