Oferty pracy w urzędach nie należą do częstych. Kryteria naboru są ściśle sformalizowane. Warto nie przegapić nadarzających się okazji na stabilne zatrudnienie. Zobacz, jak i gdzie szukać takich ofert.

Poszukiwanie zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego wymaga stałego monitorowania Biuletynu Informacji Publicznej danego urzędu gminy, starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego. Na poziomie gminy i powiatu skuteczniejsza jednak od samego klikania może okazać się wizyta w konkretnym urzędzie i wysondowanie najbliższych planów rekrutacyjnych urzędu. Na pozostawienie naszego CV i listu motywacyjnego nie mamy co liczyć. Urzędy organów samorządowych dysponują bowiem środkami publicznymi i poza konkursami na konkretne stanowiska nie mogą przyjmować aplikacji chętnych kandydatów.

Praca w administracji rządowej

Czy istnieje jedna baza, która zbiera wszystkie oferty pracy w administracji rządowej? Taką funkcję pełnią odpowiednie wyszukiwarki ofert pracy, którą znajdziemy wśród zakładek Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (BIP KPRM). Wyszukiwarki są dwie.

Reklama

Pierwsza z wyszukiwarek zbiera wszystkie aktualne oferty pracy na wyższe stanowiska w administracji. Znaleźć tu można oferty pracy na stanowiska m.in. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych czy wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (obecnie trwające konkursy).

Druga wyszukiwarka jest znacznie bardziej zasobniejsza i może zainteresować szersze grono poszukujących zatrudnienia. Zawiera ona wszystkie pozostałe oferty pracy na różne stanowiska. Znajdziemy tutaj oferty z urzędów skarbowych, wojewódzkich inspektoratów, poszczególnych ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, z kuratoriów oświaty, komend policji czy archiwów państwowych.

Każda oferta zawiera, oprócz danych podstawowych, także zakres zadań na danym stanowisku, wymagania wobec kandydata oraz wszelkie wymagane dokumenty i terminy, których trzeba dotrzymać.

KSAP

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jest furtką do kariery w ministerstwach i urzędach centralnych. Powstała na wzór słynnej francuskiej szkoły wyższej, która została utworzona przez Charlesa de Gaulle’a tuż po wojnie (École nationale d'administration).

Aby zostać słuchaczem niespełna dwuletniego kursu trzeba spełnić szereg wymagań. Niezbędne jest ukończenie studiów wyższych magisterskich, wiek poniżej 32 lat oraz znajomość jednego języka obcego (francuskiego, angielskiego lub niemieckiego). Kurs odbywa się w formie stacjonarnej, dlatego ubiegając się o miejsce w KSAP, jednocześnie musimy się liczyć z koniecznością zamieszkania w Warszawie. Absolwenci KSAP mogą liczyć na mianowanie urzędnikami służby cywilnej bez konieczności zdawania standardowej procedury egzaminacyjnej. Po ukończeniu kursu absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej są zobligowani do 5-letniej pracy w administracji publicznej.