Nie tylko umowa o pracę będzie dawała prawo korzystania z uprawnień związkowych. Resort pracy przygotowuje ustawę rozszerzającą prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych na samozatrudnionych niebędących pracodawcami oraz świadczących pracę na podstawie umów-zleceń i o dzieło.
– Do końca tego roku chcemy przygotować projekty i skierować je do uzgodnień z partnerami społecznymi. Naszą intencją jest, by poszerzenie prawa koalicji (zrzeszania się w związkach) i związane z tym rozwiązania prawne powstały w dialogu – deklaruje Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Nowe przepisy będą musiały rozstrzygnąć przede wszystkim kontrowersyjną kwestię dostępu związkowców przedsiębiorców do przywileju ochrony przed rozwiązaniem umowy.