Kwiecień jest drugim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się - podało MRPiT.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2021 r. spadła o 0,1 pkt proc. m/m do 6,3%, wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

"Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 6,3%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt proc. Kwiecień jest drugim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się" - czytamy w komunikacie.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w kwietniu br. wyniosła 1 053,3 tys. osób i w porównaniu do końca marca br. liczba ta spadła o 25,1 tys. osób, czyli o 2,3%, podano również.

"Pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia, nie wywarły na polskiej gospodarce tak drastycznych zmian, jakie zapowiadano wiosną ubiegłego roku. Relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy to bez wątpienia efekt działań, jakie wprowadziliśmy, by ochronić miejsca pracy" - powiedziała wiceminister Iwona Michałek, cytowana w komunikacie.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,1%), podał resort

"W kwietniu br. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 107,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 10,5 tys. (8,9%) mniej niż w marcu br. i o 49,2 tys. (84,4%) więcej niż w kwietniu 2020 r." - czytamy dalej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec marca 2021 r. wyniosła 6,4%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec lutego br. W marcu 2020 r. stopa ta wyniosła 5,4%.

W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 roku wyniesie 7,5%.